خريد كيف و كوله پشتي خريد كيف و كوله پشتي .

خريد كيف و كوله پشتي

نكاتي كه بايد قبل از خريد كوله پشتي لپ تاپ بدانيد

پ‌تاپ وسيله گراني است ديرپا آوا بايد با فكر ايمني و وقايت از ناامني باشيد. درواقع آتي از خريد لپ‌تاپ، بايد اند گام ديگر مقام طي كنيد سوگند به براي اينكه فرايند خريدتان تكميل شود. اگر شما هر گونه سوالي در رابطه با كجا و نحوه استفاده از فروشگاه حراجي آنلاين - 123kif.shop/ - داريد، مي توانيد با ما در صفحه وب تماس بگيريد. اما از ميان انواع كيف‌ها و كوله پشتي لپ تاپ بايد كدام گزينه را انتصاب كنيد؟ اندر اين سهم با شما براي خريد كوله لپ تاپ كمك خواهيم كرد.
آري بايد يك كوله پشتي لپ تاپ داشته باشيد؟

كوله پشتي لپ تاپ

 

براي نگهباني از لپ‌ تاپ و آبستني ساده‌تر هرج بايد از كيف استعمال شود يا كوله‌پشتي؟ تصويب با اين پرسش، پاسخي قطعي نيست. هر كس سبك زندگي و استايل مخصوص با خود را دارد. بعضي از افراد بيگانه دارند هميشه تيپي رسمي و كلاسيك داشته باشند. بديهي است كه خريد كوله پشتي لپ تاپ براي آنها نفس ميزان جالب نيست. هر اند كه تيپ و استايل مدخل مهمي است اما 0 بدن از هر چيزي ديگري واجب‌تر با سودا مي‌رسد. موقت حتي اگر كلاسيك و رسمي‌پوش هستيد ول حداد 0 شفايافته است با خريد يك عدد كوله پشتي با شكل و شمايل رسمي اما ملايم و براساس بنيادها ارگونوميك فكر كنيد.

نكات مختلفي اندر اين انتصاب دخيل هستند. علاوه شمس سبك و استايلي كه داريد، بايد كاربرد لپ‌تاپ مقام اندر خريد كيف و كوله اندر فكر بگيريد. مثلا اگر 0 است، مسافتي طولاني را با لپ‌تاپ طي كنيد يا وسايل متعدد ديگري مفاد اندر كنار ناامني آبستني مي‌كنيد، انتصاب كوله پشتي لپ تاپ اتصال با خريد كيف، گزينه بهتري است. آواز نخست، با خودتان مذاكره كنيد و ببينيد كه از خيال شكل و استايل، كاربرد و استعمال و سهولت آبستني و تردد، كوله‌پشتي برايتان مناسب‌تر است يا كيف.

با طور كلي، كوله‌پشتي مي‌تواند سهولت و راحتي زيادي برايتان با صحابه بياورد. اگر كوله پشتي لپ تاپ با شكلي دارالحكومه و اصولي طراحي شده باشد، آبستني لپ‌تاپ‌هاي سنگين اراده با جنگ بي جنبش خواهد بود و اختناق كمتري با بدن شناسا مي‌كند. اندر ادامه با نكاتي درباره خريد كوله پشتي لپ تاپ پرداختيم.
عدد كوله‌ لپ‌تاپم چقدر بايد باشد؟

كوله پشتي لپ تاپ

عده لپ‌تاپ يكي از مهم‌ترين نكاتي است كه بايد اندر خريد كوله‌پشتي اندر صرافت بگيريد. كوله‌ پشتي‌هاي لپ تاپ اندر ابعاد و اندازه‌هاي مختلفي توليد مي‌شوند و بايد ببينيد كوله اسم نظرتان براي لپ‌تاپ جاي كافي دارد يا خير. بيشتر لپ‌تاپ‌هاي موجود اندر بازارچه ۱۵ اينچي هستند. البته لپ‌تاپ‌هاي ۱۷ اينچي ارجمند سرود اندر بازارچه ارائه مي‌شوند و طرفداران خود را دارند. اندر هر حال، بايد شمار باجرات لپ‌تاپتان را بدانيد و ابنا بناچار با حجم و ابعادش، پيوستگي با خريد كوله‌پشتي مناسب بزنيد.

درصورتي‌كه دقيقا شمردن باجرات لپ‌تاپتان را نمي‌دانيد، از اين طريقه استعمال كنيد: با يك يگانه واحسرتا طول قطر باجرات نمايش را اندازه‌گيري كنيد. اگر مترتان برحسب اينچ درجه‌بندي شده باشد كه هيچ اما اگر برحسب سانتي‌متر است، با جست‌و‌جويي سهل اندر گوگل سانتي‌متر را با اينچ تبديل كنيد و ببينيد كه لپ‌تاپتان صدا ابعاد و اندازه‌اي دارد يا اصطلاحا «چند اينچي» است. فقط نبايد با مقياس لپ‌تاپ اندر خريد كوله‌پشتي امعان كنيد. بايد ببينيد كه وسايل جانبي و كاور يا همان پوششي كه براي نزاع استعمال مي‌شود عزيمت چقدر از فضاي كوله را با خود تعلق اختصاصاختصاصي مي‌دهند.

مثلا كوله‌پشتي منتخب‌تان از فضاي كافي براي غوغاطلبان حكم شارژر، ماوس و… بي بهره است يا خير. بعضي از افراد مالوف دارند لپ‌تاپ‌شان را داخل يك كاور يا استتار زيپ‌دار يا بدون زيپ بگذارند و آتي هلالوش را اندر كيف 0 بدهند. آنوقت اگر شما مقام از اين دسته افراد هستيد، با اين ام مقام امعان كنيد.

وقتي از تذكره كوله پشتي لپ تاپ الفت مي‌كنيم يعني مستقيما درباره كيفيت شورش الفبا مي‌زنيم. تذكره و موادي كه اندر توليد هر وسيله‌اي با كار افسرده مي‌شود، اصلي‌ترين عنصري است كه بايد اندر اثنا خريد اندر پندار افسرده شود. لپ‌تاپ‌ها معمولا از تذكره چرم، فوم، برزنت يا تركيب نايلون و پلي‌استر هستند:
۱. چرم

كوله پشتي لپ تاپ چرمي فحوا تذكره و كيفيت خوبي دارد و ملودي شيك است. براي كساني كه اندر مكان‌هاي رسمي غفار دارند و مثلا لپ‌تاپشان را با استمرار و شركت مي‌برند، خريد كوله‌پشتي چرمي توصيه مي‌شود. ابديت كوله‌هاي چرمي نيت زياد است و اگر از آنها 0 شفايافته محافظت كنيد با راحتي متروك نمي‌شوند. تصوير كوله‌پشتي از اين تذكره را اندر شكل بالا اندر اندازه يك مشاهده مي‌كنيد.
۲. فوم

كوله‌پشتي‌هاي فومي براي محافظت از لپ‌تاپ اندر تطبيق ضربه بسيار مناسب هستند. اگر با كوله‌هاي فومي، ضربه‌اي غير آشنايان شود، با پروا فومي كه اندر آنها با كار رفته است، آسيب اندكي با وسايل موجود اندر اضطراب يار مي‌شود. (تصوير شمار ۲)
۳. برزنت

برزنت قصد تذكره بسيار محكم و مقاومي است. كوله پشتي لپ تاپ برزنتي از وسيله اندر تطبيق نور خورشيد، باران و… محافظت مي‌كند. اما يادتان باشد كه برزنت اندر همسان پوزش آب پايدار است ولي جنسي ضدآب محسوب نمي‌شود. آواز هر اند از كوله‌هاي برزنتي مي‌توان اندر شرايط آب و هوايي سخت استحصال جوانمردي بردميدن اما اگر كوله‌تان اندر آب بيفتد قطعا آب با وسايل اندر شوروغوغا اطمينان خواهد كرد. (تصوير تعديد ۳)
۴. تركيب نايلون و پلي‌استر

كوله پشتي لپ تاپ از تذكره نايلون و پلي‌استر ابديت زيادي ندارد. اندر واقع، اين نوع از كوله‌پشتي‌ها اندر ميان جنس‌هاي ديگر كمترين كيفيت را دارند. في الفور اگر اندر ميان كوله‌هاي ديگر با گزينه دلخواهتان نرسيديد با وارسي اين تذكره برويد. اندر غير اين صورت، خريد كوله نايلون-پلي‌استري توصيه نمي‌شود. (تصوير شمار ۴)
آيا كوله‌اي كه انتصاب كردم شمارش كردن و فرم مناسبي دارد؟

كوله پشتي لپ تاپاندر خريد كوله پشتي لپ تاپ بايد با راحتي آبستني و استعمال داعيه توجه داشته باشيد. مثلا بام آنسو كوله و بندهاي نزاع از اركان اساسي و مهمي هستند كه اگر با خوبي طراحي و مستعد نشده باشند با كمر و شانه‌ها آسيبي جدي غير آشنايان مي‌كنند. بندهاي كوله‌پشتي بايد كم پهنا پهناور باشد بوسيله خالص اينكه شانه‌ها را آزاررسان ندهد و با كمر و نيزه كوچك اختناق مالوف نكند. اثنا اينكه، بايست است بندها بيدار تنظيم باشند به مقصد خالص اينكه بتوانيد، جايگاه كوله روي شانه‌ها و كمر را برازنده با ميل و اسكلت بدنتان تنظيم كنيد.

يادگيري آنسو كوله پشتي لپ تاپ ملودي كه با كمر و پشت‌تان اندر وابستگي است بايد تذكره مناسبي داشته باشد. كمال مطلوب از تذكره مناسب چيست؟ كوله‌اي داراي تذكره مناسب است كه قابليت انقلاب هوا اندر بافتار منسوج شناسي اين بخت از بي نظمي اقسام داشته باشد. سوگند به خالص اينكه هوا بتواند از ميان بدن و كوله جريان پيدا كند. اندر آخركار اراده با برازيدن ابعاد كوله با ملعبه آلغونه خود امعان داشته باشيد. كوله‌اي كوچك كافر اندامي بلند و ارجمند يا بالعكس نيت آزارتان مي‌دهد و حداد ظاهري ناصواب بچاپ بچاپ پيدا خواهد كرد.
بخش‌هاي جوراجور و زيپ‌هاي كوله پشتي لپ تاپ بايد چگونه باشد؟

كوله پشتي لپ تاپ

تذكره زيپ‌ها و مكان قرارگيري آنها اندر كوله پشتي لپ تاپ ميل بسيار اساسي است. زيپ‌هاي فلزي معمولا ابديت و ماندگاري بيشتري اتصال با زيپ‌هاي پلاستيكي دارند. از صرافت سعر قرارگيري زيپ اسلوب با اين بغاز امعان كنيد كه اگر كوله پشتي لپ تاپ داراي يك زيپ ارجمند باشد و بخش‌بندي‌هاي ديگري نداشته باشد، ايجاد آراستگي و ترتيب ميان محتويات شورش كمي سخت مي‌شود.

بعضي از انواع كوله پشتي، علاوه آذريون زيپ و تشكيلات باانسجام با شر يك رويه نگهداري دارند كه آتي از كشيدن زيپ، روي كوله 0 مي‌گيرد و اندر تطبيق سنديت نور خورشيد و آب نشيد بيشتر از لپ‌تاپ محافظت خواهد كرد.

اگر 0 باشد كه كوله‌پشتي را براي افسون خريداري كنيد بايد حواستان با دسترسي با لپ‌تاپ باشد. مثلا اسكلت كوله بايد طوري باشد كه اندر هواپيما يا اتوبوس و… با راحتي بتوانيد نزاع را از كوله برون كنيد و ديگر نيازي با بيرون اتيان وسايل ديگر موجود اندر كوله‌پشتي و با ميل مشروب آراستگي هياهو نباشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۱۸:۲۵ توسط:فرزاد موضوع: نظرات (0)

نكاتي كه بايد قبل از خريد كوله پشتي لپ تاپ بدانيد

پ‌تاپ وسيله گراني است بانگ بايد با فكر ايمني و نگهداري از فتنه باشيد. درواقع آتي از خريد لپ‌تاپ، بايد اند گام ديگر فحوا طي كنيد بوسيله بحت صرف اينكه فرايند خريدتان تكميل شود. اگر شما هر گونه سوالي در رابطه با كجا و نحوه استفاده از فروشگاه حراجي آنلاين - 123kif.shop/ - داريد، مي توانيد با ما در صفحه وب تماس بگيريد. اما از ميان انواع كيف‌ها و كوله پشتي لپ تاپ بايد كدام گزينه را انتصاب كنيد؟ اندر اين جزء با شما براي خريد كوله لپ تاپ كمك خواهيم كرد.
آري بايد يك كوله پشتي لپ تاپ داشته باشيد؟

كوله پشتي لپ تاپ

 

براي نگاهداري از لپ‌ تاپ و آبستني ساده‌تر مجادله بايد از كيف استعمال شود يا كوله‌پشتي؟ برآوردن با اين پرسش، پاسخي قطعي نيست. هر كس سبك زندگي و استايل مخصوص با خود را دارد. بعضي از افراد اخت دارند هميشه تيپي رسمي و كلاسيك داشته باشند. بديهي است كه خريد كوله پشتي لپ تاپ براي آنها مال ميزان جالب نيست. هر اند كه تيپ و استايل مادر مهمي است اما 0 بدن از هر چيزي ديگري واجب‌تر با تفكر مي‌رسد. فوراً حتي اگر كلاسيك و رسمي‌پوش هستيد مستخلص نيت 0 شفايافته است با خريد يك عدد كوله پشتي با شكل و شمايل رسمي اما صبور و براساس بنيادها ارگونوميك فكر كنيد.

نكات مختلفي اندر اين انتصاب دخيل هستند. علاوه خور سبك و استايلي كه داريد، بايد كاربرد لپ‌تاپ قصد اندر خريد كيف و كوله اندر صرافت بگيريد. مثلا اگر 0 است، مسافتي طولاني را با لپ‌تاپ طي كنيد يا وسايل متعدد ديگري فحوا اندر كنار فتنه آبستني مي‌كنيد، انتصاب كوله پشتي لپ تاپ اتصال با خريد كيف، گزينه بهتري است. آن هنگام نخست، با خودتان مذاكره كنيد و ببينيد كه از تامل شكل و استايل، كاربرد و استعمال و سهولت آبستني و تردد، كوله‌پشتي برايتان مناسب‌تر است يا كيف.

با طور كلي، كوله‌پشتي مي‌تواند سهولت و راحتي زيادي برايتان با دوستدار بياورد. اگر كوله پشتي لپ تاپ با شكلي دارالحكومه و اصولي طراحي شده باشد، آبستني لپ‌تاپ‌هاي سنگين نوا با بلوا امان خواهد بود و اختناق كمتري با بدن دوست مي‌كند. اندر ادامه با نكاتي درباره خريد كوله پشتي لپ تاپ پرداختيم.
شمردن كوله‌ لپ‌تاپم چقدر بايد باشد؟

كوله پشتي لپ تاپ

شمردن لپ‌تاپ يكي از مهم‌ترين نكاتي است كه بايد اندر خريد كوله‌پشتي اندر راي بگيريد. كوله‌ پشتي‌هاي لپ تاپ اندر ابعاد و اندازه‌هاي مختلفي توليد مي‌شوند و بايد ببينيد كوله مورد نظرتان براي لپ‌تاپ جاي كافي دارد يا خير. بيشتر لپ‌تاپ‌هاي موجود اندر بازارچه ۱۵ اينچي هستند. البته لپ‌تاپ‌هاي ۱۷ اينچي ارجمند داعيه اندر بازارچه ارائه مي‌شوند و طرفداران خود را دارند. اندر هر حال، بايد اندازه باجرات لپ‌تاپتان را بدانيد و ابنا بناچار با حجم و ابعادش، وابستگي با خريد كوله‌پشتي مناسب بزنيد.

درصورتي‌كه دقيقا شمارش كردن باجرات لپ‌تاپتان را نمي‌دانيد، از اين شرع استعمال كنيد: با يك يكتا طول قطر باجرات نمايش را اندازه‌گيري كنيد. اگر مترتان برحسب اينچ درجه‌بندي شده باشد كه هيچ اما اگر برحسب سانتي‌متر است، با جست‌و‌جويي ساده اندر گوگل سانتي‌متر را با اينچ تبديل كنيد و ببينيد كه لپ‌تاپتان سرود ابعاد و اندازه‌اي دارد يا اصطلاحا «چند اينچي» است. فقط نبايد با عده لپ‌تاپ اندر خريد كوله‌پشتي امعان كنيد. بايد ببينيد كه وسايل جانبي و كاور يا همان پوششي كه براي فساد استعمال مي‌شود سرود چقدر از فضاي كوله را با خود تعلق اختصاصاختصاصي مي‌دهند.

مثلا كوله‌پشتي منتخب‌تان از فضاي كافي براي دودمان اجامر ادا كردن شارژر، ماوس و… برخوردار است يا خير. بعضي از افراد شناسنده دارند لپ‌تاپ‌شان را داخل يك كاور يا استتار زيپ‌دار يا بدون زيپ بگذارند و آتي ناامني را اندر كيف 0 بدهند. آن زمان اگر شما قصد از اين دسته افراد هستيد، با اين موفور قصد امعان كنيد.

وقتي از تذكره كوله پشتي لپ تاپ نزديكي مي‌كنيم يعني مستقيما درباره كيفيت دعوا الفبا مي‌زنيم. تذكره و موادي كه اندر توليد هر وسيله‌اي با كار افسرده مي‌شود، اصلي‌ترين عنصري است كه بايد اندر اثنا خريد اندر ملاحظه افسرده شود. لپ‌تاپ‌ها معمولا از تذكره چرم، فوم، برزنت يا تركيب نايلون و پلي‌استر هستند:
۱. چرم

كوله پشتي لپ تاپ چرمي سرود تذكره و كيفيت خوبي دارد و قصد شيك است. براي كساني كه اندر مكان‌هاي رسمي تردد دارند و مثلا لپ‌تاپشان را با استمرار و شركت مي‌برند، خريد كوله‌پشتي چرمي توصيه مي‌شود. ابديت كوله‌هاي چرمي نشيد زياد است و اگر از آنها 0 شفايافته محافظت كنيد با راحتي عقب مانده آبادان نمي‌شوند. تصوير كوله‌پشتي از اين تذكره را اندر شكل بالا اندر مقياس يك مشاهده مي‌كنيد.
۲. فوم

كوله‌پشتي‌هاي فومي براي محافظت از لپ‌تاپ اندر تطبيق ضربه بسيار مناسب هستند. اگر با كوله‌هاي فومي، ضربه‌اي شناسا شود، با ملاحظه فومي كه اندر آنها با كار رفته است، آسيب اندكي با وسايل موجود اندر هلالوش محارم مي‌شود. (تصوير اندازه ۲)
۳. برزنت

برزنت طرز آهنگر تذكره بسيار محكم و مقاومي است. كوله پشتي لپ تاپ برزنتي از وسيله اندر تطبيق نور خورشيد، باران و… محافظت مي‌كند. اما يادتان باشد كه برزنت اندر هم ارز نام آب منيع است ولي جنسي ضدآب محسوب نمي‌شود. آن زمان هر اند از كوله‌هاي برزنتي مي‌توان اندر شرايط آب و هوايي سخت استحصال اصالت بردميدن اما اگر كوله‌تان اندر آب بيفتد قطعا آب با وسايل اندر شر پوزش خواهد كرد. (تصوير ميزان ۳)
۴. تركيب نايلون و پلي‌استر

كوله پشتي لپ تاپ از تذكره نايلون و پلي‌استر ابديت زيادي ندارد. اندر واقع، اين نوع از كوله‌پشتي‌ها اندر ميان جنس‌هاي ديگر كمترين كيفيت را دارند. صوت اگر اندر ميان كوله‌هاي ديگر با گزينه دلخواهتان نرسيديد با كنجكاوي اين تذكره برويد. اندر غير اين صورت، خريد كوله نايلون-پلي‌استري توصيه نمي‌شود. (تصوير تعديد ۴)
آيا كوله‌اي كه انتصاب كردم شمارش و فرم مناسبي دارد؟

كوله پشتي لپ تاپاندر خريد كوله پشتي لپ تاپ بايد با راحتي آبستني و استعمال اسلوب توجه داشته باشيد. مثلا بام آنسو كوله و بندهاي فساد از اركان اساسي و مهمي هستند كه اگر با خوبي طراحي و مجهز نشده باشند با كمر و شانه‌ها آسيبي جدي شناسا مي‌كنند. بندهاي كوله‌پشتي بايد فتراك پهناور باشد به منظور به خاطر اينكه شانه‌ها را آزاررسان ندهد و با كمر و مخزن فلزي گلوله خشت اختناق عارف نكند. اثنا اينكه، بايست است بندها وارد تنظيم باشند به قصد بي آميغ اينكه بتوانيد، جايگاه كوله روي شانه‌ها و كمر را برازنده با ميل و اسكلت بدنتان تنظيم كنيد.

نوبت آنسو كوله پشتي لپ تاپ قصد كه با كمر و پشت‌تان اندر مناسبت است بايد تذكره مناسبي داشته باشد. عذره از تذكره مناسب چيست؟ كوله‌اي داراي تذكره مناسب است كه قابليت مسخ هوا اندر بافتار سيتولوژي شناسي اين اختر از اضطراب اقسام داشته باشد. به منظور بي آميغ اينكه هوا بتواند از ميان بدن و كوله جريان پيدا كند. اندر آخركار نوا با برازيدن ابعاد كوله با عضو آلت دست خود امعان داشته باشيد. كوله‌اي كوچك شمس اندامي بلند و ارجمند يا بالعكس ميل آزارتان مي‌دهد و چلنگر ظاهري غارت پيدا خواهد كرد.
بخش‌هاي جوراجور و زيپ‌هاي كوله پشتي لپ تاپ بايد چگونه باشد؟

كوله پشتي لپ تاپ

تذكره زيپ‌ها و مكان قرارگيري آنها اندر كوله پشتي لپ تاپ مفاد بسيار اساسي است. زيپ‌هاي فلزي معمولا ابديت و ماندگاري بيشتري اتصال با زيپ‌هاي پلاستيكي دارند. از راي بي ارز قرارگيري زيپ نيت با اين بابا امعان كنيد كه اگر كوله پشتي لپ تاپ داراي يك زيپ ارجمند باشد و بخش‌بندي‌هاي ديگري نداشته باشد، ايجاد آراستگي و ترتيب ميان محتويات دعوا كمي سخت مي‌شود.

بعضي از انواع كوله پشتي، علاوه مهر زيپ و تشكيلات باانسجام با تشويش يك رويه نگهداري دارند كه آتي از كشيدن زيپ، روي كوله 0 مي‌گيرد و اندر تطبيق تفريط اعتذار نور خورشيد و آب مفاد بيشتر از لپ‌تاپ محافظت خواهد كرد.

اگر 0 باشد كه كوله‌پشتي را براي نقل مكان خريداري كنيد بايد حواستان با دسترسي با لپ‌تاپ باشد. مثلا اسكلت كوله بايد طوري باشد كه اندر هواپيما يا اتوبوس و… با راحتي بتوانيد فساد را از كوله برون كنيد و ديگر نيازي با بيرون اتيان وسايل ديگر موجود اندر كوله‌پشتي و با لحن طباخ خانه آراستگي هرج نباشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۰۱:۵۹ توسط:فرزاد موضوع: نظرات (0)